VISSELBLÅSNING

Välkommen till vår visselblåsarkanal

För oss på Tommy Nordbergh Maskin & Transport AB är det viktigt att arbeta transparent. Vi ser därför gärna att du anmäler olämpligt beteende – både sådant som du misstänker och sådant du vet – via vår visselblåsarkanal. Vi garanterar att ärendet hanteras med total sekretess.

Vad ska rapporteras

Misstänker du att det finns ett missförhållande inom Tommy Nordbergh Maskin & Transport AB? Ett missförhållande kan exempelvis vara korruption, diskriminering, säkerhetsbrister, miljöförseelser, eller systematiska överträdelser mot våra policyer, uppförandekod och riktlinjer. Vi har nolltolerans mot detta. 

Din rapport

  • Din rapport ska innehålla följande information
  • Den typ av oegentlighet du vill rapportera.
  • Var den hände.
  • När den hände. Ange datum och klockslag och om det är något som har hänt upprepade gånger.
  • Eventuell dokumentation som du har tillgång till. Om du saknar tillgång till dokumentation men vet att sådan finns, ange vilken typ av dokumentation det handlar om och var den finns.
  • Information om andra åtgärder som du eventuellt har vidtagit i samband med det som har hänt.

Rapportering sker till
Jessica Andersen
jessica@nordberghs.se
0709128511

Vill du vara anonym?
Lägg i brevlådan/Posta till

Tommy Nordbergh Maskin & Transport AB
Bergatorpsvägen 50
266 97 Hjärnarp
ATT: Jessica Andersen

(väljer du att vara anonym har vi inte möjlighet att ge återkoppling på ditt ärende)

 

Här kan du välja att

ANMÄLA DIREKT

Åk till toppen