VÅR MÅLSÄTTNING

ÄR ATT ALLTID VARA FÖRSTAHANDSVALET, NÄR DET GÄLLER ENTREPRENAD, TRANSPORTUPPDRAG & UTBILDNING.

OM NORDBERGHS

Företaget startades 1963 av Tommy Nordbergh, med maskiner för tjänster åt lantbrukare. Idag utför vår maskin- och entreprenadverksamhet även de flesta förekommande mark- och anläggningsarbeten. Vi har uthyrning av schakt och anläggningsmaskiner, utför transporter av flytande produkter, samt körkortsutbildningar och anordnar även yrkesutbildningar för Anläggning- och entreprenadssektorn, samt för Transportsektorn.

1963 Företaget startades i Simontorp på Hallandsåsen. Affärsområdet var tjänster åt lantbruket så som skördearbeten, jordbearbetning etc...familjen bor i Munka-Ljungby

1965 Första personalen anställdes, som för övrigt var kvar i bolaget ändå till 2022. Det investerades i den första entreprenadmaskinen som var en traktorgrävare. Ett uppdrag åt det lokala mejeriet i Hjärnarp påbörjades vilket övergick till Engelholms mejeri när Hjärnarps stängdes. 

1966 investerades den första lastbilen. Successivt expanderades det med fler, större och effektivare maskiner. Tommys första son Stefan föddes. 

1969 Gullvi Nordberg involverades i företaget, med ansvar för det administrativa. Samma år flyttade verksamheten till Hjärnarp där vi finns kvar än idag. En verkstad och maskinhall byggdes. 
Maskinstationen expanderade ytterligare med fler fordon och personal. Kundkategorin är lokala lantbrukare till större gods i Skåne och Halland.
Entreprenadsidan jobbar mycket åt de större byggbolagen, statliga televerket var en stor kund i 26 år, samt kommuner och privatpersoner. 

1972 fortsatte utvecklingen inom lantbrukssektorn samtidigt som verksamheten breddades men en satsning på transporter. Det köptes in tre tankbilar för mjölktransporter och två lastbilar för gods- och tipptransporter. 

1974 Tommys andre son Kristian föds.

1983 Maskinstation för lantbrukstjänster hade växt till en av Skånes största med ett 20-tal heltidsanställda. 

1984 förvärvades ett åkeri på Bjärehalvön som ombesörjde inhämtning från bönderna och distribution av mjölk till affärer. Det utvecklades även transporter på långfärd, bl.a. till Falköping Mejeri.

1988 byggdes verkstaden till och samma år involverades Kristian i bolaget.

1990 byggdes kontoret ut.

1900-talet kom med nya utmaningar, bl.a. en stor förändring inom lantbruket som kom igenom att det blev ett generationsskifte. Många gårdar gick upp till större enheter och behovet av maskintjänster minskade. En rejäl konjunktursvacka i samband med byggkrisen gjorde att skärpan i bolaget behövde hållas ännu starkare. Investeringarna avtog inte utan fortsatte, dock med mer fokus på mark- och entreprenadsidan. Ett citat från Tommy 1994;

"Vi avstannar inte, vi ska investera oss ur lågkonjunkturen"

Detta kännetecknar oss än idag, när vi påbörjat något avstannar vi sällan.

1994 Stefan och Kristian blir delägare.
Företaget är innovativt och provar nya arbetssätt, maskiner och fabrikat.

2004 startades och breddades verksamheten med mobila krossverk för förädling av betong och asfalt. Detta affärsområde har nu utvecklats med fler och större maskiner.

2008 var det åter dags för expansion. Affärsområdet med utbildningar startades och utvecklades till en komplett trafikskola för både lätta och tunga behörigheter. Utbildningsutbudet innehåller även utbildningar för entreprenad och transportbranschen.

2010-talets fokus var entreprenad i egen regi. Bolaget erbjuder och levererar nu helheten åt kunder oavsett om det handlar om markentreprenad, återvinning eller transporttjänster. 

2015 Bolaget sysselsatte ett 40-tal personer och omsatte ca 40miljoner kronor.

2022 Bolaget lanserade en webbshop och anlade en ny grusterminal.

2023 Bolaget firar 60år. Ny verkstad med smörjgrop, tvätthall och kontor på två våningar etableras. Bolaget sysselsätter ca 60 personer och omsätter ca 90 miljoner kronor.

Vår vision: Vår målsättning är att alltid vara förstahandsvalet, när det gäller entreprenad, transportuppdrag och utbildning.

Vår verksamhetsidé: Med engagerade medarbetare erbjuder och levererar vi enastående tjänster, utbildningar, som alltid, med minsta möjliga miljöpåverkan, överträffar kundens förväntningar.

Åk till toppen