VÅR MÅLSÄTTNING

ÄR ATT ALLTID VARA FÖRSTAHANDSVALET, NÄR DET GÄLLER ENTREPRENAD & TRANSPORTUPPDRAG.

OM NORDBERGHS

Företaget startades 1963 av Tommy Nordbergh, med maskiner för tjänster åt lantbrukare. Idag utför vår maskin- och entreprenadverksamhet även de flesta förekommande mark- och anläggningsarbeten. Vi har uthyrning av schakt och anläggningsmaskiner, utför transporter av flytande produkter, samt anordnar yrkesutbildningar för Anläggning- och entreprenadsektorn, samt för Transportsektorn.

1963 Företaget startades. 

1965 Första personalen anställdes, som för övrigt ff. är kvar i företaget. 

1969 Gullvi Nordberg involverades i företaget, med ansvar för det administrativa. Familjen och företaget flyttar till Hjärnarp där verksamheten byggs. 
Maskinstationen expanderar succesivt med fler fordon och personal. Kundkategorin är lokala lantbrukare till större gods i Skåne och Halland.
Entreprenadsidan jobbar mycket åt de större byggbolagen, statliga televerket var en stor kund i 26 år, samt kommuner och privatpersoner. 

1983-1984 Maskinstation för lantbrukstjänster hade vuxit till en av Skånes största med ett 20-tal heltidsanställda. 

1988 Byggs verkstaden till.

1990 Byggs kontoret till.

1994 Stefan och Kristian blir delägare.
Företaget har många gånger varit pionjär genom att prova nya arbetsätt, maskiner och fabrikat. 

2008 En utbildningsverksamhet startades, för både interna och externa utbildningar. 
Under tidens gång har företaget fått sin huvudsakliga inriktning åt mark- och anläggningsbranschen. 

2015 Bolaget sysselsätter ett 40-tal personer.

 

Vår vision: Vår målsättning är att alltid vara förstahandsvalet, när det gäller entreprenad & transportuppdrag.

Vår verksamhetsidé: Med engagerade medarbetare erbjuder och levererar vi enastående logistiktjänster, som alltid, med minsta möjliga miljöpåverkan, överträffar kundens förväntningar.

Åk till toppen