ENSKILT AVLOPP

Tommy Nordberghs är ditt bästa val när det gäller att gräva ett nytt eller ersätta ett befintligt enskilt avlopp i Ängelholm! Vi är experter på markarbete och hanterar allt ifrån installation av nya ledningar, brunnar och reningslösningar efter dina önskemål.

ENSKILT AVLOPP

I många områden saknas kommunalt avlopp, då krävs enskilt avlopp som fastighetsägaren bär ansvaret för. Har ni ett befintligt avlopp som ni vet eller misstänker inte uppfyller kraven så är ni välkomna att kontakta oss. Vi har utfört många jobb i bland annat Ängelholm och Båstad kommun.
Här kan ni läsa mer om vad som gäller i:
Ängelholms kommun
Båstad kommun

Vi förstår att det kan vara förvirrande att navigera i de olika kraven som kan variera från kommun till kommun. Vi har etablerade kontakter med de flesta kommuner i nordvästra Skåne och södra Halland och hjälper dig med de ansökningar/handlingar samt egenkontroller som krävs för att få ett godkänt avlopp.

Med vår erfarenhet och expertis kan vi förenkla processen och säkerställa att installationen sker enligt de riktlinjer som gäller. Vi tar ansvar för hela processen. 

 • Vi hjälper er med projektering, ansökan, tillstånd, komplett
  installation och återställning.
 • Vi möts på plats, ger råd och lämnar offert.
 • För att veta vad just du behöver för lösning så utgår vi ifrån din fastighet & mark.
 • Vi börjar alltid arbetet med en bedömning av var avloppet skall
  vara placerat. Det är viktigt att se hur marken runt
  omkring ser ut samt närhet till dricksvattenbrunnar och
  var andra ledningar i marken är placerade.
 • Vi gräver alltid en provgrop för att kontrollera mark och
  grundvattennivåer. När vi gräver ser vi till att omkringliggande mark påverkas så lite som möjligt.

BOKNINGSFÖRFRÅGAN


Åk till toppen