ENTREPRENAD – ALLTID ÖVER DINA FÖRVÄNTNINGAR

- HUSGRUNDER MARKARBETE SCHAKT STENSÄTTNING FINPLANERING -

Maskin & Transport

Vår maskin- och entreprenadverksamhet utför de flesta förekommande mark och anläggningsarbeten samt uthyrning av schakt och anläggningsmaskiner.

Vi vänder oss åt både offentliga och privata organisationer samt privatpersoner.

Vi har kompetent personal med stor yrkeserfarenhet, som tillhandahåller kompletta lösningar för olika markarbeten och anläggningsarbeten, inkl. projektering.

Transporter med tipp och växlarekipage, uthyrning av stort antal flak och containers i olika storlekar.

Mottagning av asfalt, betong och schakt

Transporter av flytande produkter
Transporter med kranbil

Försäljning av grus, makadam, jord m.m. antingen via vår webbshop eller på vår grusterminal i Hjärnarp.

I starten 1963 och många år framöver var maskinstationsverksamhet för lantbrukssektorn en betydande del av bolaget. Delar av detta finns fortfarande kvar- där mindre och större lantbruksbolag tillhör beställarna. Läs mår om vår lantbrukssida här

MASKIN & TRANSPORT

MASKIN & TRANSPORT

Vår maskin- och entreprenadverksamhet utför de flesta förekommande mark och anläggningsarbeten samt uthyrning av schakt och anläggningsmaskiner.

Lantbrukstjänster

Med egen verkstad har vi snabb och lättillgänglig service till våra maskiner, vilket både ger full kontroll, och minimerar eventuella driftsstopp, av våra maskiner.

BEHÖVER DU VATTEN TILL POOLEN ELLER BRUNNEN?

BEHÖVER DU VATTEN TILL POOLEN ELLER BRUNNEN?

Kostnad beräknas på antalet kubikmeter vatten, tiden det tar att fylla samt transportsträckan.

Åk till toppen