VÅRSOPNING, VÄGSOPNING & GATUSOPNING ÄNGELHOLM

Under vintern läggs det ut en del sand på gator, gång- och cykelbanor och parkeringar för att halkbekämpa. Efter vintern gör vi en större insats där vi tar upp vinterns sand där vi halkbekämpat. Våra sopmaskiner står servade och klara för att åka ut och sopa för kommuners, samfälligheter och privatpersoners räkning. Sandupptagning efter vintern påbörjas ofta i mars. Givetvis sopar vi vid behov under resten av året också.Tommy Nordberghs har lång erfarenhet när det kommer till sopning av vägar, gång- och cykelbanor och andra ytor i Ängelholm. Kontakta oss idag!

SOPNING AV VÄGAR, GATOR, GÅNG- och CYKELBANOR, PARKERINGAR m.m

Få hjälp med sopning av våra experter. Vi erbjuder sopning för privatpersoner, vägföreningar, trafikverket, kommun och företag. Tommy Nordbergh har både erfarenheten och maskinparken att genomföra arbetet på ett säkert och effektivt sätt.

Sopning är viktig av flera skäl. Om gruset inte sopas upp kan det bildas högar och göra vägen hal vilket ökar risken för olyckor. Sopning kan också förhindra blockeringar och stopp i avloppssystem. 

Sopning ha positiva effekter på miljön. Sanden som samlas upp kan återanvändas för att förbättra jordens struktur eller för att bygga upp sanddyner längs kusten. Dessutom kan sandsopning hjälpa till att minska mängden damm och andra partiklar som flyger runt i luften och som kan vara skadliga för både människors hälsa och miljön i allmänhet.

Våra maskiner varierar i storlek och kapacitet beroende på hur stora ytor som ska sopas upp. Efter att gruset har samlats upp transporterar vi den till en annan plats för återanvändning eller deponering.

Sopning en viktig process för att hålla våra vägar rena och säkra, och för att minska vår påverkan på miljön.

Kontakta oss idag för mer information!

OFFERTFÖRFRÅGAN

Nordberghs maskin- och entreprenad utfört de flesta typer av mark- och anläggningsarbeten i Ängelholm med omnejd. Du kan tryggt överlåta kompletta lösningar till oss. Välkommen med din förfrågan till oss genom att fylla i formuläret.

BOKNINGSFÖRFRÅGAN


Åk till toppen