"NORDBERGHS FASTIGHETER FÖR ALLA BEHOV!"

FASTIGHETER & SKOG

Vi äger och förvaltar skog och ett 10-tal fastigheter för både privata och kommersiella syften. Vi har fastigheter för uthyrning i Hjärnarp, Ängelholm och runt om på Bjäre.

Vårt skogs- och fastighetsbolag leds av ett starkt miljöengagemang och därför är vår målsättning att långsiktigt driva dem med minsta möjlig miljöpåverkan. 

För mer information om våra fastigheter maila till Kristian Nordbergh

kristian@nordberghs.se

Åk till toppen