Slide Slide

ALLTID MED KUNDENS BÄSTA I TANKARNA

Vi omvandlar tunga uppdrag till lätta affärer. I över 55 år har Nordberghs Maskin- & Transport AB utfört de flesta typer av mark- och anläggningsarbeten runtom i Skåne och Halland. Du kan tryggt överlåta kompletta lösningar, inklusive projektering, till vår kompetenta personal. Vi är ett 40-tal engagerade medarbetare med lång erfarenhet och stor yrkesstolthet. Alla är lika måna om att erbjuda och leverera enastående kvalitet med minsta möjliga miljöpåverkan, vårt mål är att överträffa dina förväntningar.

Våra ledord Miljö - Ansvar - Resultat - Kvalitet

Tommy Nordbergh Nyheter

 • Viktigt angående hur vi förhåller oss till Coronaviruset
 • Vattentransport

  Vattentransport

 • Allt att vinna på att återvinna

   

  Allt att vinna på att återvinna

  Miljötänket har alltid varit stort hos oss på nordberghs, ett steg i detta är att vi använder oss av förnybart drivmedel för våra fordon sedan många år, vi producerar egen el tillvåra anläggningar och lika självklart som det är, så bedriver vi återvinning av väg och byggmaterial och andra massor som grus & jord etc…

  I de flesta fall fungerar detta lika väl som berg eller naturgrusmaterial.

  På våra terminaler tar vi emot, asfalt, betong, tegel m.m. Kom med era massor till oss, och få förädlat material med i retur till ett reducerat pris mot vad nyvunnet material kostar

  Användningsområdet är många för det förädlade material som exempelvis:

  Uppfyllnad för tomter och gator

  Slitmaterial för grusvägar

  Förstärkningslager

  Dekoration för rabattytor

  Gräsmattor

  Rabatter

  Betongrör i skick som nya

  E.c.t.

  Priserna för dessa material är klart lägre än det material som utvinns ur de miljökänsliga berg & naturgrustäkterna.

  Har ni inte transportkapacitet själv så löser vi det åt er.

  Vid större kvantiteter är det fler och fler som inser fördelarna med att på plats återvinna materialen, och kan på de viset undvika mycket stora kostnader för deponi och transporter.

  Återanvändandet av material gör att beställaren sänker sina kostnader samtidigt som miljöpåverkan minskar.

  Vi på Tommy Nordberghs har ett ledord:

  Allt att vinna på att återvinna!

  Barnen är vår framtidFörädlat material

 • Nyheter

Maskin & Transport

Fastigheter & Skog

Utbildning

Vår maskin- och entreprenadverksamhet utför de flesta förekommande mark och anläggningsarbeten samt uthyrning av schakt och anläggningsmaskiner.

Vi vänder oss åt både offentliga och privata organisationer samt privatpersoner.

Vi har kompetent personal med stor yrkeserfarenhet, som tillhandahåller kompletta lösningar för olika markarbeten och anläggningsarbeten, inkl. projektering.

Transporter med tipp och växlarekipage, uthyrning av stort antal flak och containers i olika storlekar.

Transporter av flytande produkter.

Försäljning av grus, makadam, jord m.m.

I starten 1963 och många år framöver var maskinstationsverksamhet för lantbrukssektorn en betydande del av bolaget. Delar av detta finns fortfarande kvar- där mindre och större lantbruksbolag tillhör beställarna.

För mer info läs på respektive sida.

Vi äger skog och fastigheter. Vi förvaltar och erbjuder hyresfastigheter för både privata och kommersiella syften. 

För mer information kontakta

Kristian Nordbergh

kristian@nordberghs.se

Tommy Nordbergh - Utbildar för framtiden.

Din Trafikskola med behörighet på B, Utökad B/BE, samt C & CE.

Utbildningar vänder sig till externa kunder och interna medarbetare.

Vi erbjuder ett brett utbud av utbildningar för anläggning och entreprenadsektorn, samt för transportsektorn.

Vi följer gymnasiers och vuxenutbildningens kursplaner. Och är auktoriserade och godkända av respektive organisation/myndighet som exempelvis (STR, BYN, TYA, MSB och Trafikverket).

Se mer information på respektive utbildning här.

Vår maskin- och entreprenadverksamhet utför de flesta förekommande mark och anläggningsarbeten samt uthyrning av schakt och anläggningsmaskiner.

Vi vänder oss åt både offentliga och privata organisationer samt privatpersoner.

Vi har kompetent personal med stor yrkeserfarenhet, som tillhandahåller kompletta lösningar för olika markarbeten och anläggningsarbeten, inkl. projektering.

Transporter med tipp och växlarekipage, uthyrning av stort antal flak och containers i olika storlekar.

Transporter av flytande produkter.

Försäljning av grus, makadam, jord m.m.

I starten 1963 och många år framöver var maskinstationsverksamhet för lantbrukssektorn en betydande del av bolaget. Delar av detta finns fortfarande kvar- där mindre och större lantbruksbolag tillhör beställarna.

För mer info läs på respektive sida.

Vi äger skog och fastigheter. Vi förvaltar och erbjuder hyresfastigheter för både privata och kommersiella syften. 

För mer information kontakta

Kristian Nordbergh

kristian@nordberghs.se

Tommy Nordbergh - Utbildar för framtiden.

Din Trafikskola med behörighet på B, Utökad B/BE, samt C & CE.

Utbildningar vänder sig till externa kunder och interna medarbetare.

Vi erbjuder ett brett utbud av utbildningar för anläggning och entreprenadsektorn, samt för transportsektorn.

Vi följer gymnasiers och vuxenutbildningens kursplaner. Och är auktoriserade och godkända av respektive organisation/myndighet som exempelvis (STR, BYN, TYA, MSB och Trafikverket).

Se mer information på respektive utbildning här.