SÄKER SCHAKT

Utbildningen startar: 12/2
Omfattning:  1 dagar
Studieort: Hjärnarp

Målgrupp
Utbildningen riktar sig till den som ansvarar för schaktarbeten (schaktansvarig) och de som arbetar på byggarbetsplatsen, till exempel platschef, byggarbetsmiljösamordnare Utförande (BAS-U), arbetsledare, grävmaskinister, anläggare, kontrollanter och skyddsombud

Mål
Känna till risker och hur olika jordarter ger olika förutsättningar för ett säkert schaktarbete. Veta vilka krav som ställs och hur arbetet kan ske säkert.

Innehåll
Lagar och regler
Risker
Rollen Schaktansvarig
Jordarter
Arbetsmetoder
Utförande av schaktarbete

Frukost, lunch och fika ingår


Betalning/avbokningssvillkor: 
Vid avbokning mindre än 1 vecka (7dagar) före kursstart återbetalas ingen kursavgift.
Vid avbokning senast 2 veckor (14 dagar) före kursstart återbetalas 50% av kursavgiften.
Vid avbokning  senast 3 veckor (> 21dagar) före kursstart återbetalas 75 % av kursavgiften.

Utb.Intyg erhålles efter slutförd betalning och efter genomförd och godkänd kurs.

Betalning ska ske innan påbörjad utbildning.

För mer information eller anmälan kontakta
Ida
Tel: 0431-45 45 00 eller 070-912 85 04 alt maila utbildning@nordberghs.se

Kontaktperson

  • Ida Mossheden
  • 0431-454500
  • 070-912 85 04
  • utbildning@nordberghs.se

Intresseanmälan


Åk till toppen