RÖJSÅG//MOTORSÅGSKÖRKORT AB

Omfattning: 2 dagar

MOTORSÅG 2 DAGAR

PRIS: 6 000kr (+moms) inkl mat

27-28 mars 2024

Kanske du har en bit skog och behöver motorsågskörkort?

Utbildningen ger dig de teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter som krävs för att kunna använda motorsåg på ett säkert sätt för nivå A och B. Tyngdpunkten ligger på de moment som bedöms vid uppkörning för motorsågskörkort nivå AB, såsom trädfällning, kvistning och kapning.

Utbildningen ger dig kunskaper för att klara ett säkert arbete med motorsåg vid skogsarbete såsom trädfällning, kvistning och kapning, samt kännedom om hur man hanterar fastfällda träd. Vi går igenom allmänna säkerhetsbestämmelser, hantering och skötsel av säkerhetsutrustning samt grundläggande arbetsteknik som minskar arbetsbelastningen.

 • Kontroll av skyddsutrustning
 • Säkerhetskontroll av motorsåg
 • Filning
 • Säker start av motorsåg
 • Siktröjning
 • Stamkvistning
 • Reträttväg
 • Säkra hörnet
 • Riktskär/fällskär
 • Kvistning/kapning                                   

Som privatperson eller om du använder motorsåg i den egna verksamheten behöver du inte ha körkort eller kompetensbevis. 
OBS! Men om Du t.ex. hjälper en granne eller utför arbete åt någon annan så krävs alltid motorsågskörkort. 

RÖJSÅG 1 DAG

PRIS: 3000kr (+moms) inkl mat

3/4

Behörighet i både lina och klinga

För mer information eller anmälan kontakta


Tel: 0431-45 45 00 eller 070-912 85 04 alt maila utbildning@nordberghs.se

Betalning/avbokningssvillkor:

Betalning ska ske innan påbörjad utbildning.

Vid avbokning 1 vecka (7dagar) före kursstart utgår 100% av kursavgiften.

Vid avbokning 2 veckor (14 dagar) före kursstart återbetalas 50% av kursavgiften.

Vid avbokning 2-3 veckor (> 21dagar) före kursstart återbetalas 25 % av kursavgiften.

Utb.Intyg erhålles efter slutförd betalning och efter genomförd och godkänd kurs.

Kontaktperson

 • Ida Mossheden
 • 0431-454500
 • 070-912 85 04
 • utbildning@nordberghs.se

Intresseanmälan


Åk till toppen