Heta Arbete

Omfattning: 1 dag
Studieort: Hjärnarp

Heta Arbete 

Vill du vara med på nästa tillfälle så fyll i formuläret till höger, så tar vi kontakt för mer information.

 

Kursplanen är uppdelad i en teoretisk och en praktisk del och utbildningstiden är minst 6,5 timmar lång.

 Teorin omfattar
- säkerhetsregler
- brandkunskap
- organisation på tillfällig arbetsplats

Praktiken innefattar bl.a en släckningsövning.

Utbildningen avslutas sedan med ett kunskapstest i digital miljö. Efter godkänt testresultat blir utbildningsdeltagaren certifierad hetarbetare.

Frågor?

utbildning@nordberghs.se

0431-454500 eller 070-9128504

 

Betalning/avbokningssvillkor: Betalning ska ske innan påbörjad utbildning.

Vid avbokning 1 vecka (7dagar) före kursstart utgår 100% av kursavgiften.

Vid avbokning 2 veckor (14 dagar) före kursstart återbetalas 50% av kursavgiften.

Vid avbokning 2-3 veckor (> 21dagar) före kursstart återbetalas 25 % av kursavgiften.

Utb.Intyg erhålles efter slutförd betalning och efter genomförd och godkänd kurs.

Kontaktperson

  • Christina Carlsson
  • 0431-45 45 00
  • 070-9128504
  • utbildning@nordberghs.se

Intresseanmälan