Heta Arbete

Utbildningen startar: 13 September 2019
Omfattning: 1 dag
Studieort: Hjärnarp

Heta Arbete 

Vill du vara med på nästa tillfälle så fyll i formuläret till höger.

Så får du mer information via mail inför kursen.

 

Kursplanen är uppdelad i en teoretisk och en praktisk del och utbildningstiden är minst 6,5 timmar lång.

 Teorin omfattar
- säkerhetsregler
- brandkunskap
- organisation på tillfällig arbetsplats

Praktiken innefattar en släckningsövning.

Utbildningen avslutas sedan med ett kunskapstest i digital miljö. Efter godkänt testresultat blir utbildningsdeltagaren certifierad hetarbetare.

 

Betalning/avbokningssvillkor: Betalning ska ske innan påbörjad utbildning.

Vid avbokning 1 vecka (7dagar) före kursstart utgår 100% av kursavgiften.

Vid avbokning 2 veckor (14 dagar) före kursstart återbetalas 50% av kursavgiften.

Vid avbokning 2-3 veckor (> 21dagar) före kursstart återbetalas 25 % av kursavgiften.

Utb.Intyg erhålles efter slutförd betalning och efter genomförd och godkänd kurs.

Kontaktperson

  • Maria Nordbergh
  • 0431-45 44 90
  • maria@nordberghs.se

Intresseanmälan