Arbete på väg

Utbildningen startar: 18 September 2018
Omfattning: 8 timmar
Studieort: Hjärnarp
Sista ansökningsdag: 13 September 2018

Arbete på väG, nivå 1 & 2

Datum för Arbete På Väg, blir  tisdag 18/9

Knappa in din intresseanmälan i formuläret till höger, så missar du inte detta tillfälle.

 

Kursen är för dig som arbetar med vägarbete på allmänna vägar. Utbildningen tar upp regler för säkerheten vid vägarbete, som gäller där Trafikverket är väghållare och hur reglerna ska tillämpas vid olika typer av arbeten. Kursen innehåller också mer allmänna trafiksäkerhetsfrågor.

Efter utbildningen skall deltagaren ha den förståelse, kännedom och kunskap som behövs för att på ett betryggande sätt uppfylla säkerhets- och arbetsmiljökraven. 

Har du gått utbildningen 2002 eller senare måste du förnya den minst vart femte år. 

Efter genomförd kurs och betald kursavgift erhåller du ett utbildningsintyg. Utbildningen omfattar 8 timmar

Pris: 2500 kr, moms tillkommer

 

Anmälan till Maria Nordbergh 

Mail: maria@nordberghs.se

Tel: 0431-45 44 90

 

Via länken nedan kommer du till Trafikverkets utbildningsfilm för APV nivå 1.

Ska göras var 15:e månad

Arbete på väg nivå 1

Kontaktperson

  • Maria Nordbergh
  • 0431-45 44 90
  • maria@nordberghs.se

Intresseanmälan