ARBETE PÅ VÄG

Utbildning: 8/10
Omfattning: 8 timmar
Studieort: Hjärnarp

ARBETE PÅ VÄG 1.1, 1.2, 1.3, 2.1

NÄSTA KURS: 8 oktober 2024.

Finns det intresse för kurs tidigare ordnar vi det. 

Trafikverket har uppdaterat reglerna för Arbete på väg. Det nya heter Arbete på väg Steg 1, samma som nivå 1 & 2.

DE NYA REGLERNA LEDER TILL BÄTTRE KONKURRENSNEUTRALITET OCH FÖRHOPPNINGSVIS SÄKRARE VÄGARBETSPLATSER EFTERSOM UTSIKTERNA ATT DET BLIR RÄTT FRÅN BÖRJAN ÖKAR. DE MINSKAR OCKSÅ MOTIVET ATT SPARA PÅ SÄKERHETSÅTGÄRDER EFTERSOM DE ERSÄTTS ENLIGT KONTRAKT.

Reglerna, som består av tre dokument, har reviderats två gånger. Bland annat har vissa avsnitt förtydligats för att undvika missförstånd. Den senaste versionen 3.0 har nu publicerats och ska användas som underlag för kontraktskrav. Vilken version som gäller för varje enskilt kontrakt ska framgå av kontraktet. Trafikverket

Du som är i behov av tidigare nivå 1, tag kontakt med oss för mer information.

Kursen är för dig som arbetar med vägarbete på allmänna vägar. Utbildningen tar upp regler för säkerheten vid vägarbete, som gäller där Trafikverket är väghållare och hur reglerna ska tillämpas vid olika typer av arbeten. Kursen innehåller också mer allmänna trafiksäkerhetsfrågor.

Efter utbildningen skall deltagaren ha den förståelse, kännedom och kunskap som behövs för att på ett betryggande sätt uppfylla säkerhets- och arbetsmiljökraven. 

Intyget är giltigt 4 år. 

Efter genomförd kurs och betald kursavgift erhåller du ett utbildningsintyg. Utbildningen omfattar 8 timmar

Pris: 2500 kr, moms tillkommer (frukost, lunch och fika ingår)

Anmälan till Ida

utbildning@nordberghs.se

Tel: 0431-45 45 00 eller 070-912 85 04

Betalning/avbokningssvillkor: 

Vid avbokning mindre än 1 vecka (7dagar) före kursstart återbetalas ingen kursavgift.

Vid avbokning senast 2 veckor (14 dagar) före kursstart återbetalas 50% av kursavgiften.

Vid avbokning  senast 3 veckor (> 21dagar) före kursstart återbetalas 75 % av kursavgiften.

Utb.Intyg erhålles efter slutförd betalning och efter genomförd och godkänd kurs.

Betalning ska ske innan påbörjad utbildning.

Kontaktperson

  • Ida Mossheden
  • 0431-454500
  • 070-912 85 04
  • utbildning@nordberghs.se

Intresseanmälan


Åk till toppen