ADR -GRUND, -TANK, -REP

Utbildningen startar: 15-16 juni
Omfattning:  2 dagar
Studieort: Hjärnarp

ADR -GRUND*, -REP STYCKE

ADR 1:3   1 dag på plats 15/6

ADR -rep   2 dagar på plats 15-16/6

ADR -grund 3 dagar (1dag distans, två dagar på plats)

ADR - anmälan via formuläret till höger

Förare som transporterar farligt gods på väg måste inneha giltigt ADR-intyg. Intyget är giltigt i 5 år.

För att förlänga giltighetstiden måste man genomgå en repetitionsutbildning och skriva ett prov med godkänt resultat innan ADR-intygets giltighetstid går ut.

Säg att ditt intyg går ut 2022-03-03, då kan du från 4/3 2021 göra en rep.utbildning, och ditt intyg förlängs ändå från den 3/3 2022.

Enligt bestämmelserna måste förare ha giltigt ADR-intyg vid transport av: 

  • farligt gods som styckegods
  • explosiva ämnen och föremål i klass 1
  • radioaktiva ämnen i klass 7, farligt gods i fasta tankar, MEMU:s eller avmonterbara tankar med en volym över 1000 liter, eller i batterifordon med en total volym över 1000 liter
  • farligt gods i tankcontainrar, UN-tankar eller MEG-containrar med en individuell volym över 3000 liter

 

1.3 utbildning 
All personal som är delaktig i transport av farligt gods skall ha utbildning för de uppgifter som de utför - så kallad 1.3 utbildning

Utbildningskravet gäller till exempel personal som utfärdar transportdokument, förpackar farligt gods, lastar eller lossar farligt gods eller som har arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods på väg eller järnväg.

Genom utbildningen skall deltagarna få kännedom om de risker och faror som är förknippade med det farliga gods, som de hanterar och vilka regler som är tillämpliga.

 

ADR 1.3 - 1800 kr, moms tillkommer

ADR.rep (2 dagar) 3700 kr, moms tillkommer

ADR.rep + TANK rep (2 + 1 dagar) 5700 kr, moms tillkommer

ADR-grund (3 dagar ) 4500 kr, moms tillkommer

ADR Grund + Tank rep (3 + 2 dagar) 7500 kr, moms tillkommer

ADR Tank grund (2 dagar) 3500kr, moms tillkommer

ADR - Klass1, -Klass 7 = pris efter förfrågan

ADR - finns inte din klass med så kontakta oss så kan vi hjälpa dig.

Frukost, lunch och fika ingår

Betalning/avbokningssvillkor: 

Vid avbokning mindre än 1 vecka (7dagar) före kursstart återbetalas ingen kursavgift.

Vid avbokning senast 2 veckor (14 dagar) före kursstart återbetalas 50% av kursavgiften.

Vid avbokning  senast 3 veckor (> 21dagar) före kursstart återbetalas 75 % av kursavgiften.

Utb.Intyg erhålles efter slutförd betalning och efter genomförd och godkänd kurs.

Betalning ska ske innan påbörjad utbildning.

 

För mer information eller anmälan kontakta
Ida
Tel: 0431-45 45 00 eller 070-912 85 04 alt maila utbildning@nordberghs.se

Kontaktperson

  • Ida Mossheden
  • 0431-454500
  • 070-912 85 04
  • utbildning@nordberghs.se

Intresseanmälan


Åk till toppen