ALLTID MED KUNDENS BÄSTA I TANKARNA

JUST NU

KAMPANJ

Vi omvandlar tunga uppdrag till lätta affärer. I 60år har Tommy Nordbergh Maskin & Transport AB utfört de flesta typer av mark- och anläggningsarbeten runtom i Skåne och Halland. Du kan tryggt överlåta kompletta lösningar, inklusive projektering, till vår kompetenta personal. Vi är ett 60-tal engagerade medarbetare med lång erfarenhet och stor yrkesstolthet. Alla är lika måna om att erbjuda och leverera enastående kvalitet med minsta möjliga miljöpåverkan, vårt mål är att överträffa dina förväntningar.

Våra ledord

Miljö - Ansvar - Resultat - Kvalitet

MASKIN & TRANSPORT

Vår maskin- och entreprenadverksamhet utför de flesta förekommande mark och anläggningsarbeten samt uthyrning av schakt och anläggningsmaskiner.

LANTBRUK

LÅT SS AVLASTA DIN VERKSAMHET. Med vår flexibilitet har vi stora möjligheter att hjälpa dig med ditt lantbruk. Vi finns för att skapa vardagsflyt för dig som lantbrukare

UTBILDNING

Tommy Nordbergh - Utbildar för framtiden.

Din Trafikskola med behörighet på B, Utökad B/BE, samt C & CE.

TOMMY NORDBERGH NYHETER

Miljötänket har alltid varit stort hos oss på nordberghs, ett steg i detta är att vi använder oss av förnybart drivmedel för våra fordon sedan många år, vi producerar egen el tillvåra anläggningar och lika självklart som det är, så bedriver vi återvinning av väg och byggmaterial och andra massor som grus & jord etc…

I de flesta fall fungerar detta lika väl som berg eller naturgrusmaterial.

På våra terminaler tar vi emot, asfalt, betong, tegel m.m. Kom med era massor till oss, och få förädlat material med i retur till ett reducerat pris mot vad nyvunnet material kostar

Användningsområdet är många för det förädlade material som exempelvis:

Uppfyllnad för tomter och gator

Slitmaterial för grusvägar

Förstärkningslager

Dekoration för rabattytor

Gräsmattor

Rabatter

Betongrör i skick som nya

E.c.t.

Priserna för dessa material är klart lägre än det material som utvinns ur de miljökänsliga berg & naturgrustäkterna.

Har ni inte transportkapacitet själv så löser vi det åt er.

Vid större kvantiteter är det fler och fler som inser fördelarna med att på plats återvinna materialen, och kan på de viset undvika mycket stora kostnader för deponi och transporter.

Återanvändandet av material gör att beställaren sänker sina kostnader samtidigt som miljöpåverkan minskar.

VI PÅ TOMMY NORDBERGHS HAR ETT LEDORD:

ALLT ATT VINNA PÅ ATT ÅTERVINNA!

Åk till toppen