YKB, 35 tim, Säkerhet & kundfokus

Utbildningen startar: 19 October 2019
Omfattning: 7 timmar
Studieort: Hjärnarp

Fortbildning - planera och lägg ut dina 5 delkurser på jämn tid.

 

YKB på engelska? Kontakta oss så kan vi boka in en delkurs.

 

Ett yrkeskompetensbevis gäller i fem år och föraren skall inom femårsperioden genomgå en fortbildning om minst 35 timmar. Kursen kan genomföras under en sammanhängande vecka, men kan även delas upp i max fem delkurser som vardera skall omfatta minst sju timmar. De personer som har ett C-körkort utfärdat före den 10 september 2009 är undantagna kravet på grundutbildning.

 Följande delkurser ingår i fortbildningen:

1. Sparsam körning
2. Godstransporter
3. Lagar och regler
4. Ergonomi och hälsa
5. Säkerhet och kundfokus 

Persontransporter:

1. Sparsam körning/ Hållbara transporter
2. Persontransporter
3. Lagar och bestämmelser, persontransporter
4. Ergonomi och hälsa
5. Säkerhet och kundfokus 

 

höstens utbildningsdatum

Oktober

 

19/10 dk 5 – Säkerhet & kundfokus  

November

4/11 dk 3 – Lagar & regler 

15/11 dk 2 – Godstransporter

16/11 dk 1 - Sparsam körning

25/11 dk 4 – Ergonomi & hälsa

December

2/12 dk 5 – Säkerhet & kundfokus

 

Har du frågor eller vill anmäla ditt intresse så går det bra att höra av sig till oss.
Är Ni en grupp om minst 10 personer som vill boka ett annat datum går även det bra. 

 

Pris:

Vardag 1450 kr/delkurs, moms tillkommer

Helg 1550 kr/delkurs, moms tillkommer

För utbildning för företag fråga om en offert.

 

Kontakta gärna mig:
Maria Tel: 0431-45 44 90 alt maria@nordberghs.se
Med reservation för ändring (minst antal deltagare 10 st)

Betalning/avbokningssvillkor: Betalning ska ske innan påbörjad utbildning.

Vid avbokning 1 vecka (7dagar) före kursstart utgår 100% av kursavgiften.

Vid avbokning 2 veckor (14 dagar) före kursstart återbetalas 50% av kursavgiften.

Vid avbokning 2-3 veckor (> 21dagar) före kursstart återbetalas 25 % av kursavgiften.

Utb.Intyg erhålles efter slutförd betalning och efter genomförd och godkänd kurs.

 

 

För mer information titta in på Tya

Kontaktperson

  • Maria Nordbergh
  • 0431-45 44 90
  • maskin@nordberghs.se

Intresseanmälan