YKB, 35 tim, fortbildning gods.

Utbildningen startar: 24 September 2018
Omfattning: 7 timmar
Studieort: Hjärnarp

Fortbildning - planera och lägg ut dina 5 delkurser på jämn tid.

Ett yrkeskompetensbevis gäller i fem år och föraren skall inom femårsperioden genomgå en fortbildning om minst 35 timmar. Kursen kan genomföras under en sammanhängande vecka, men kan även delas upp i max fem delkurser som vardera skall omfatta minst sju timmar. De personer som har ett C-körkort utfärdat före den 10 september 2009 är undantagna kravet på grundutbildning.

 Följande delkurser ingår i fortbildningen:

1. Sparsam körning
2. Godstransporter
3. Lagar och regler
4. Ergonomi och hälsa
5. Säkerhet och kundfokus 

Persontransporter:

1. Sparsam körning/ Hållbara transporter
2. Persontransporter
3. Lagar och bestämmelser, persontransporter
4. Ergonomi och hälsa
5. Säkerhet och kundfokus 

 

September:

 • Måndag 24/9 dk 1 – Sparsam körning
 • LÖRDAG 29/9 dk 3 - Godstransporter - LÖRDAG

Oktober:

 • Fredag 5/10 dk 2 – Godstransporter
 • LÖRDAG 6/10  dk 4 - Ergonomi & hälsa - LÖRDAG 
 • Måndag 15/10 dk 3 – Lagar & regler
 • Måndag 22/10 dk 4 – Ergonomi & hälsa

November:

 • Fredag 9/11 dk 5 – Säkerhet & kundfokus
 • LÖRDAG 10/11 dk 2 - Godstransporter - LÖRDAG
 • Fredag 16/11 dk 1 – Sparsam körning
 • LÖRDAG 17/11 dk 5 - Säkerhet & kundfokus - LÖRDAG
 • Måndag 19/11 dk 2 – Godstransporter
 • Fredag 30/11 dk 3 – Lagar & regler

December:

 • Fredag 7/12 dk 4 – Ergonomi & hälsa
 • Måndag 17/12 dk 5 – Säkerhet & kundfokus

 

Har du frågor eller vill anmäla ditt intresse så går det bra att höra av sig till oss.
Är Ni en grupp om minst 10 personer som vill boka ett annat datum går även det bra. 

 

Pris:

Vardag 1400 kr/delkurs, moms tillkommer

Helg 1500 kr/delkurs, moms tillkommer

För utbildning på ert företag fråga om en offert.

 

Kontakta gärna mig:
Maria Tel: 0431-45 44 90 alt maria@nordberghs.se
Med reservation för ändring (minst antal deltagare 10 st)

 

För mer information titta in på Tya

Kontaktperson

 • Maria Nordbergh
 • 0431-45 44 90
 • maria@nordberghs.se

Intresseanmälan