YKB, fortbildning

Omfattning: 7 timmar
Studieort: Hjärnarp

Fortbildning - planera och lägg ut dina 5 delkurser på jämn tid.

MED ANLEDNING AV COVID-19 har regeringen gjort en tillfällig lagändring som tillåter att man kan gå alla delkurser digitalt.
Vid varje kurstillfälle tillåter vi max 7deltagare i salen resterande platser erbjuds som digital medverkan.
För att gå digitalt behöver du en dator, surfplatta eller smarttelefon med kamerafunktion. Innan kurs mailas länk till zoom samt en lathund.

Avgiften för yrkesförarkompetensbeviset har tagits bort

Den första januari 2020 tog Transportstyrelsen bort avgiften för att utfärda ett yrkeskompetensbevis. Ett yrkeskompetensbevis kommer nu att utfärdas när en utbildningsanordnare har rapporterat in en fullständigt genomförd utbildning eller när Trafikverket har rapporterat in ett godkänt prov för grundutbildning. Tidigare har beviset utfärdats först efter att avgiften blivit inbetald. 

Ett yrkeskompetensbevis gäller i fem år och föraren skall inom femårsperioden genomgå en fortbildning om minst 35 timmar. Kursen kan genomföras under en sammanhängande vecka, men kan även delas upp i max fem delkurser som vardera skall omfatta minst sju timmar. De personer som har ett C-körkort utfärdat före den 10 september 2009 är undantagna kravet på grundutbildning.

 Följande delkurser ingår i fortbildningen:

1. Sparsam körning
2. Godstransporter
3. Lagar och regler
4. Ergonomi och hälsa
5. Säkerhet och kundfokus 

Persontransporter:

1. Sparsam körning/ Hållbara transporter
2. Persontransporter
3. Lagar och bestämmelser, persontransporter
4. Ergonomi och hälsa
5. Säkerhet och kundfokus 

ykb datum VÅREN 2021

April 2021 

Onsdag  7/4  Dk 3 - Lagar & regler - FULLBOKAD

Lördag 10/4  Dk 4 - Ergonomi & hälsa - FULLBOKAD

Onsdag 14/4 Dk 2 - Godstransporter - FULLBOKAD

Onsdag 21/4 Dk 1 - Sparsam körning - FULLBOKAD

Lördag  24/4 Dk 5 - Säkerhet & kundfokus - FULLBOKAD

 

Maj 2021

Måndag   3/5 Dk 1 - Sparsam körning - fåtal digitala platser

Måndag 10/5 Dk 2 - Godstransporter - fåtal digitala platser 

Tisdag   11/5 Dk 4 - Ergonomi & hälsa - fåtal digitala platser

Onsdag  12/5 Dk 3 - Lagar & regler - fåtal digitala platser

Onsdag  26/5 Dk 5 - Säkerhet & kundfokus - fåtal digitala platser 

 

Juni 2021

Torsdag   3/6 Dk 1 - Sparsam körning

Fredag    4/6  Dk 2 - Godstransporter - bara digitala platser kvar

Måndag   7/6 Dk 4 - Ergonomi & hälsa

Tisdag     8/6 Dk 5 - Säkerhet & kundfokus

Onsdag   9/6  Dk 3 - Lagar & regler

 

YKB DATUM HÖSTEN 2021

Augusti 2021

Torsdag  12/8 - Dk 5 - Säkerhet & kundfokus

Tisdag    17/8 - Dk 1 - Sparsam körning

Onsdag  18/8  - Dk 2 - Godstransporter

Lördag   21/8 - Dk 3 - Lagar & regler

Onsdag  25/8 - Dk 4 - Ergonomi & hälsa

 

September 2021

Onsdag  1/9 - Dk 3 - Lagar & regler

Lördag   4/9 - Dk 1 - Sparsam körning

Lördag  11/9 -  Dk 4 - Ergonomi & hälsa

Tisdag   28/9 - Dk 2 - Godstransporter

Torsdag 30/9 - Dk 5 - Säkerhet & kundfokus

 

Oktober 2021

Torsdag   7/10 -  Dk 1 - Sparsam körning

Onsdag  13/10 -  Dk 2 - Godstransporter

Torsdag  14/10 - Dk 3 - Lagar & regler

Onsdag  25/10 - Dk 5 - Säkerhet & kundfokus

Ej fastställt datum -  Dk 4 - Ergonomi & hälsa

 

November 2021

Onsdag  3/11 - Dk 1 - Sparsam körning

Torsdag  4/11 - Dk 2 - Godstransporter

Tisdag   16/11 - Dk 3 - Lagar & regler

Torsdag 18/11 - Dk 5 - Säkerhet & kundfokus

Ej fastställt datum -  Dk 4 - Ergonomi & hälsa

 

December 2021

Onsdag  1/12 - Dk 1 - Sparsam körning

Torsdag  2/12 - Dk 2 - Godstransporter

Tisdag    7/12 - Dk 3 - Lagar & regler

Torsdag  9/12 - Dk 5 - Säkerhet & kundfokus

Ej fastställt datum -  Dk 4 - Ergonomi & hälsa

 

Har du frågor eller vill anmäla ditt intresse så går det bra att höra av sig till oss.
Är Ni en grupp om minst 8 personer som vill boka ett annat datum går även det bra. 

 

Pris:

1400 kr/delkurs, moms tillkommer

Förmiddag- & eftermiddagsfika samt lunch ingår

 

För utbildning för företag fråga om en offert. 

Kontakta gärna oss:
Maria Tel: 0431-45 45 00 alt maskin@nordberghs.se
Med reservation för ändring (minst antal deltagare 10 st)

Betalning/avbokningssvillkor: Betalning ska ske innan påbörjad utbildning.

Vid avbokning 1 vecka (7dagar) före kursstart utgår 100% av kursavgiften.

Vid avbokning 2 veckor (14 dagar) före kursstart återbetalas 50% av kursavgiften.

Vid avbokning 2-3 veckor (> 21dagar) före kursstart återbetalas 25 % av kursavgiften.

Utb.Intyg erhålles efter slutförd betalning och efter genomförd och godkänd kurs.

 

 

För mer information titta in på Tya

Kontaktperson

  • Maria Nordbergh
  • 0431-45 45 00
  • maskin@nordberghs.se

Intresseanmälan