YKB, fortbildning

Omfattning: 7 timmar
Studieort: Hjärnarp

Fortbildning - planera och lägg ut dina 5 delkurser på jämn tid.

MED ANLEDNING AV COVID-19 och regeringens beslut om max 8 personer arbetar vi med att hitta en lösning för alla. 
12 timmar får du gå digitalt resten måste vara fysiskt deltagande. För er som har YKB-kurser INBOKADE HOS OSS framöver - vi kommer kontakta er så fort vi hinner. 

Ni är många som ringer och undrar, men vi ber er att invänta besked från oss.

Avgiften för yrkesförarkompetensbeviset har tagits bort

Den första januari 2020 tog Transportstyrelsen bort avgiften för att utfärda ett yrkeskompetensbevis. Ett yrkeskompetensbevis kommer nu att utfärdas när en utbildningsanordnare har rapporterat in en fullständigt genomförd utbildning eller när Trafikverket har rapporterat in ett godkänt prov för grundutbildning. Tidigare har beviset utfärdats först efter att avgiften blivit inbetald. 

Ett yrkeskompetensbevis gäller i fem år och föraren skall inom femårsperioden genomgå en fortbildning om minst 35 timmar. Kursen kan genomföras under en sammanhängande vecka, men kan även delas upp i max fem delkurser som vardera skall omfatta minst sju timmar. De personer som har ett C-körkort utfärdat före den 10 september 2009 är undantagna kravet på grundutbildning.

 Följande delkurser ingår i fortbildningen:

1. Sparsam körning
2. Godstransporter
3. Lagar och regler
4. Ergonomi och hälsa
5. Säkerhet och kundfokus 

Persontransporter:

1. Sparsam körning/ Hållbara transporter
2. Persontransporter
3. Lagar och bestämmelser, persontransporter
4. Ergonomi och hälsa
5. Säkerhet och kundfokus 

ykb datum VÅREN 2021

Januari 2021

Onsdag 13/1 Dk 3 - Lagar & Regler 

Torsdag 14/1 Dk 1 - Sparsam körning 

Torsdag 21/1 Dk 2 - Godstransporter 

Lördag 23/1  Dk 1 - Sparsam körning 

Torsdag 28/1 Dk 4 - Ergonomi & hälsa 

Fredag 29/1  Dk 5 - Säkerhet & kundfokus 

 

Februari 2021

Måndag   8/2   Dk 5 - Säkerhet & kundfokus 

Lördag   13/2  Dk 2 - Godstransporter 

Måndag 15/2   Dk 4 - Ergonomi & hälsa 

Tisdag   16/2   Dk 3 - Lagar & regler 

 

Mars 2021

Torsdag  4/3   Dk 2 - Godstransporter

Fredag   5/3   Dk 1 - Sparsam körning

Lördag   6/3   Dk 3 - Lagar & regler

Måndag 15/3  Dk 5 - Säkerhet & kundfokus

Måndag 22/3 Dk 4 - Ergonomi & Hälsa

 

April 2021

Onsdag  7/4  Dk 3 - Lagar & regler

Lördag 10/4  Dk 4 - Ergonomi & hälsa

Onsdag 14/4 Dk 2 - Godstransporter

Onsdag 21/4 Dk 1 - Sparsam körning

Lördag  24/4 Dk 5 - Säkerhet & kundfokus

 

Har du frågor eller vill anmäla ditt intresse så går det bra att höra av sig till oss.
Är Ni en grupp om minst 10 personer som vill boka ett annat datum går även det bra. 

 

Pris:

1400 kr/delkurs, moms tillkommer

Förmiddag- & eftermiddagsfika samt lunch ingår

 

För utbildning för företag fråga om en offert. 

Kontakta gärna oss:
Maria Tel: 0431-45 45 00 alt maskin@nordberghs.se
Med reservation för ändring (minst antal deltagare 10 st)

Betalning/avbokningssvillkor: Betalning ska ske innan påbörjad utbildning.

Vid avbokning 1 vecka (7dagar) före kursstart utgår 100% av kursavgiften.

Vid avbokning 2 veckor (14 dagar) före kursstart återbetalas 50% av kursavgiften.

Vid avbokning 2-3 veckor (> 21dagar) före kursstart återbetalas 25 % av kursavgiften.

Utb.Intyg erhålles efter slutförd betalning och efter genomförd och godkänd kurs.

 

 

För mer information titta in på Tya

Kontaktperson

  • Maria Nordbergh
  • 0431-45 45 00
  • maskin@nordberghs.se

Intresseanmälan