YKB, fortbildning

Omfattning: 7 timmar
Studieort: Hjärnarp

Fortbildning - planera och lägg ut dina 5 delkurser på jämn tid.

Höstens datum är nu klara.

Avgiften för yrkesförarkompetensbeviset har tagits bort

Den första januari 2020 tog Transportstyrelsen bort avgiften för att utfärda ett yrkeskompetensbevis. Ett yrkeskompetensbevis kommer nu att utfärdas när en utbildningsanordnare har rapporterat in en fullständigt genomförd utbildning eller när Trafikverket har rapporterat in ett godkänt prov för grundutbildning. Tidigare har beviset utfärdats först efter att avgiften blivit inbetald. Om du har genomgått utbildning under 2019 och därefter fått hem ett inbetalningskort så behöver du betala avgiften för att vi ska utfärda ditt yrkeskompetensbevis. Detta gäller även om du får hem inbetalningskortet efter årsskiftet.

 

Ett yrkeskompetensbevis gäller i fem år och föraren skall inom femårsperioden genomgå en fortbildning om minst 35 timmar. Kursen kan genomföras under en sammanhängande vecka, men kan även delas upp i max fem delkurser som vardera skall omfatta minst sju timmar. De personer som har ett C-körkort utfärdat före den 10 september 2009 är undantagna kravet på grundutbildning.

 Följande delkurser ingår i fortbildningen:

1. Sparsam körning
2. Godstransporter
3. Lagar och regler
4. Ergonomi och hälsa
5. Säkerhet och kundfokus 

Persontransporter:

1. Sparsam körning/ Hållbara transporter
2. Persontransporter
3. Lagar och bestämmelser, persontransporter
4. Ergonomi och hälsa
5. Säkerhet och kundfokus 

 ykb datum hösten 2020

September

Lördag 19/9 Dk 4 – Ergonomi & hälsa

Tisdag 22/9 Dk 5 - Säkerhet & kundfokus 

Tisdag 29/9 Dk 1 – Sparsam körning  

 

Oktober 

Fredag 2/10 Dk 2 – Godstransporter Lördag 

Lördag 10/10 Dk 5 - Säkerhet & kundfokus Onsdag 

Onsdag 14/10 Dk 3 – Lagar & regler

Fredag 16/10 Dk 4 – Ergonomi & hälsa

Tisdag 20/10 Dk 1 – Sparsam körning

Lördag 24/10 Dk 3 – Lagar & regler

 

November

Måndag 2/11 Dk 5 - Säkerhet & kundfokus

Lördag 7/11 Dk 1 – Sparsam körning

Torsdag 12/11 Dk 2 - Godstransporter

Måndag 30/11 Dk 4 – Ergonomi & hälsa

 

December

Lördag 5/12 Dk 2 - Godstransporter

Onsdag 9/12 Dk 3 – Lagar & regler

 

Har du frågor eller vill anmäla ditt intresse så går det bra att höra av sig till oss.
Är Ni en grupp om minst 10 personer som vill boka ett annat datum går även det bra. 

 

Pris:

Vardag 1400 kr/delkurs, moms tillkommer

 

För utbildning för företag fråga om en offert.

 

Kontakta gärna oss:
Maria Tel: 0431-45 45 00 alt maskin@nordberghs.se
Med reservation för ändring (minst antal deltagare 10 st)

Betalning/avbokningssvillkor: Betalning ska ske innan påbörjad utbildning.

Vid avbokning 1 vecka (7dagar) före kursstart utgår 100% av kursavgiften.

Vid avbokning 2 veckor (14 dagar) före kursstart återbetalas 50% av kursavgiften.

Vid avbokning 2-3 veckor (> 21dagar) före kursstart återbetalas 25 % av kursavgiften.

Utb.Intyg erhålles efter slutförd betalning och efter genomförd och godkänd kurs.

 

 

För mer information titta in på Tya

Kontaktperson

  • Nina
  • 0431-45 45 00
  • maskin@nordberghs.se

Intresseanmälan