YKB, fortbildning

Omfattning: 7 timmar
Studieort: Hjärnarp

 

MED ANLEDNING AV COVID-19 har regeringen gjort en tillfällig lagändring som tillåter att man kan gå alla delkurser digitalt.
Vid varje kurstillfälle tillåter vi max 7deltagare i salen resterande platser erbjuds som digital medverkan.


För att gå digitalt behöver du en dator, surfplatta eller smarttelefon med kamerafunktion. Innan kurs mailas länk till zoom samt en lathund.

Avgiften för yrkesförarkompetensbeviset har tagits bort

Den första januari 2020 tog Transportstyrelsen bort avgiften för att utfärda ett yrkeskompetensbevis. Ett yrkeskompetensbevis kommer nu att utfärdas när en utbildningsanordnare har rapporterat in en fullständigt genomförd utbildning eller när Trafikverket har rapporterat in ett godkänt prov för grundutbildning. Tidigare har beviset utfärdats först efter att avgiften blivit inbetald. 

Ett yrkeskompetensbevis gäller i fem år och föraren skall inom femårsperioden genomgå en fortbildning om minst 35 timmar. Kursen kan genomföras under en sammanhängande vecka, men kan även delas upp i max fem delkurser som vardera skall omfatta minst sju timmar. De personer som har ett C-körkort utfärdat före den 10 september 2009 är undantagna kravet på grundutbildning.

 Följande delkurser ingår i fortbildningen:

1. Sparsam körning
2. Godstransporter
3. Lagar och regler
4. Ergonomi och hälsa
5. Säkerhet och kundfokus 

Persontransporter:

1. Sparsam körning/ Hållbara transporter
2. Persontransporter
3. Lagar och bestämmelser, persontransporter
4. Ergonomi och hälsa
5. Säkerhet och kundfokus 

ykb datum VÅREN 2021 

Juni 2021

Onsdag   9/6  Dk 3 - Lagar & regler -  Fåtal digitala platser kvar

 

 

YKB DATUM HÖSTEN 2021

Augusti 2021

Torsdag  12/8 - Dk 5 - Säkerhet & kundfokus

Lördag    14/8 DK 5 - Säkerhet & kundfokus BARA Digitala platser

Tisdag    17/8 - Dk 1 - Sparsam körning

Onsdag  18/8  - Dk 2 - Godstransporter

Lördag   21/8 - Dk 3 - Lagar & regler

Onsdag  25/8 - Dk 4 - Ergonomi & hälsa

 

September 2021

Onsdag  1/9 - Dk 3 - Lagar & regler

Lördag   4/9 - Dk 1 - Sparsam körning

Lördag  11/9 -  Dk 4 - Ergonomi & hälsa

Tisdag   28/9 - Dk 2 - Godstransporter

Torsdag 30/9 - Dk 5 - Säkerhet & kundfokus

 

Oktober 2021

Torsdag   7/10 -  Dk 1 - Sparsam körning

Onsdag  13/10 -  Dk 2 - Godstransporter

Torsdag  14/10 - Dk 3 - Lagar & regler

Onsdag  25/10 - Dk 5 - Säkerhet & kundfokus

Ej fastställt datum -  Dk 4 - Ergonomi & hälsa

 

November 2021

Onsdag  3/11 - Dk 1 - Sparsam körning

Torsdag  4/11 - Dk 2 - Godstransporter

Tisdag   16/11 - Dk 3 - Lagar & regler

Torsdag 18/11 - Dk 5 - Säkerhet & kundfokus

Ej fastställt datum -  Dk 4 - Ergonomi & hälsa

 

December 2021

Onsdag  1/12 - Dk 1 - Sparsam körning

Torsdag  2/12 - Dk 2 - Godstransporter

Tisdag    7/12 - Dk 3 - Lagar & regler

Torsdag  9/12 - Dk 5 - Säkerhet & kundfokus

Ej fastställt datum -  Dk 4 - Ergonomi & hälsa

 

Har du frågor eller vill anmäla ditt intresse så går det bra att höra av sig till oss eller om Ni är n grupp som vill boka ett annat datum.

Tänk på att vi bara tar 7 st fysiskt och övriga digitalt (max 30 personer /kurs) enligt gällande restriktioner för Covid.

 Pris: 1400 kr/delkurs, moms tillkommer

Förmiddag- & eftermiddagsfika samt lunch ingår

 För utbildning för företag fråga om en offert. 

Kontakta gärna oss:
Maria Tel: 0431-45 45 00 alt maskin@nordberghs.se eller

Christina Carlsson 0709-12 85 04, christina.carlsson@nordberghs.se

 

Betalning/avbokningssvillkor: Betalning ska ske innan påbörjad utbildning.

Vid avbokning 1 vecka (7dagar) före kursstart utgår 100% av kursavgiften.

Vid avbokning 2 veckor (14 dagar) före kursstart återbetalas 50% av kursavgiften.

Vid avbokning 2-3 veckor (> 21dagar) före kursstart återbetalas 25 % av kursavgiften.

Utb.Intyg erhålles efter slutförd betalning och efter genomförd och godkänd kurs.

 

 

För mer information titta in på Tya

Kontaktperson

  • Maria Nordbergh
  • 0431-45 45 00
  • maskin@nordberghs.se

Intresseanmälan