Lastbilskörkort C/CE

Utbildningen startar: 17 February 2020
Studieort: Hjärnarp

Det är rullande start på våra körkortsutbildningar, tag kontakt med oss för start eller information.

 

Alla personer som kör på vägarna behöver vara säkerhetsmedvetna och trafikutbildade. Därför ställs det vissa krav på dig som vill ta körkort.

Med behörigheten C får du köra lastbilar och personbilar utan någon viktgräns. Du får också dra en lätt släpvagn med totalvikt på högst 750 kg.

För att få ett C-körkort krävs det att:

 1. Du har ett svenskt körkort med B-behörighet.
 2. Du har ett körkortstillstånd.
 3. Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader.
 4. Du har fyllt 21 år 
 5. Du har gjort ett godkänt körkortsprov (kunskapsprov och körprov).
 6. Du har inget körkort från något annat EES-land. Om du har ett sådant körkort går det att byta ut mot ett svenskt.

 

C - tung lastbil 

Körkortsbehörigheten C ger rätt att köra tunga lastbilar och personbilar med en totalvikt över 3 500 kg utan övre viktbegränsning.

Du får också dra en lätt släpvagn med totalvikt på högst 750 kg.

Åldersgränsen för C är 21 år 

 

CE - Tung lastbil med tungt släp

Körkortsbehörigheten CE ger rätt att köra lastbilar utan övre viktbegränsning. Du får också köra personbilar med en totalvikt över 3 500 kg utan övre viktbegränsning. Du får koppla till en eller flera släpvagnar utan övre viktbegränsning.

För att få ett CE-körkort finns det sex krav du behöver uppfylla:

 1. Du har svenskt körkort med C-behörighet.
 2. Du har körkortstillstånd.
 3. Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader.
 4. Du har fyllt 21 år 
 5. Du har gjort ett godkänt förarprov (kunskapsprov och körprov).
 6. Du har inget körkort som är utfärdat i någon annan stat inom EES-området. Ett sådant körkort går däremot att byta ut mot ett svenskt.

 

Betalning/avbokningssvillkor: Betalning ska ske innan påbörjad utbildning.

Vid avbokning 1 vecka (7dagar) före kursstart utgår 100% av kursavgiften.

Vid avbokning 2 veckor (14 dagar) före kursstart återbetalas 50% av kursavgiften.

Vid avbokning 2-3 veckor (> 21dagar) före kursstart återbetalas 25 % av kursavgiften.

Utb.Intyg erhålles efter slutförd betalning och efter genomförd och godkänd kurs.

Kontaktperson

 • Maria Nordbergh
 • 0431-45 44 90
 • maskin@nordberghs.se

Intresseanmälan