ADR - rep, stycke (farligt gods) 1.3

Omfattning: 2 dagar
Studieort: Hjärnarp
Sista ansökningsdag: 16 May 2018

ADR - anmälan via formuläret till höger

-grund*, rep , * ett e-Learning program via datorn ska göras minst 2 veckor innan kurs.

 

ADR 1.3 - kontakta mig för mer information och anmälan.

Behöver du förnya ditt intyg är du välkommen att kontakta oss.

 

Använd formuläret till höger för att anmäla ditt intresse om ADR-kurs.

* Vid grundkurs för Styckegods måste en e-learningutb genomförts innan kurstillfället.  

Förare som transporterar farligt gods på väg måste inneha giltigt ADR-intyg. Intyget är giltigt i 5 år. För att förlänga giltighetstiden måste man genomgå en repetitionsutbildning och skriva ett prov med godkänt resultat innan ADR-intygets giltighetstid går ut.

Säg att ditt intyg går ut 2016-03-03, då kan du från 4/3 2015 göra en rep.utbildning, och ditt intyg förlängs ändå från den 3/3 2016.

Enligt bestämmelserna måste förare ha giltigt ADR-intyg vid transport av: 

  • farligt gods som styckegods
  • explosiva ämnen och föremål i klass 1
  • radioaktiva ämnen i klass 7, farligt gods i fasta tankar, MEMU:s eller avmonterbara tankar med en volym över 1000 liter, eller i batterifordon med en total volym över 1000 liter
  • farligt gods i tankcontainrar, UN-tankar eller MEG-containrar med en individuell volym över 3000 liter

 

1.3 utbildning 
All personal som är delaktig i transport av farligt gods skall ha utbildning för de uppgifter som de utför - så kallad 1.3 utbildning

Utbildningskravet gäller till exempel personal som utfärdar transportdokument, förpackar farligt godes, lastar eller lossar farligt gods eller som har arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods på väg eller järnväg.

Genom utbildningen skall deltagarna få kännedom om de risker och faror som är förknippade med det farliga gods, som de hanterar och vilka regler som är tillämpliga.

 

ADR 1.3 - 1800 kr, moms tillkommer

ADR.rep (2 dagar) 3500 kr, moms tillkommer

ADR-grund (2 dagar + e-learningprogram) 4300 kr, moms tillkommer

Grund, -Klass1, -Stycke, -Klass 7 = 1650 kr/kurs, moms tillkommer

Grund Tank (2 dagar) 3300 kr, moms tillkommer

 

För mer information eller anmälan kontakta
Maria Nordbergh
Tel: 0431-45 44 90 alt maila maria@nordberghs.se

 

För mer information

Kontaktperson

  • Maria Nordbergh
  • 0431-45 44 90
  • maria@nordberghs.se

Intresseanmälan