ADR -grund, -tank, -rep

Utbildningen startar: 12 June 2021
Omfattning: 2 dagar
Studieort: Hjärnarp
Sista ansökningsdag: 01 June 2021

ADR -grund*, -rep stycke  

Nästa tillfälle:  12-13/6

Höstens tillfälle planeras till v 34 eller v 35

ADR -rep  2 dagar

ADR -grund 2 dgr + e-learning*

ADR - anmälan via formuläret till höger

-grund * ett e-Learning program via datorn ska göras
 

Förare som transporterar farligt gods på väg måste inneha giltigt ADR-intyg. Intyget är giltigt i 5 år.

För att förlänga giltighetstiden måste man genomgå en repetitionsutbildning och skriva ett prov med godkänt resultat innan ADR-intygets giltighetstid går ut.

Säg att ditt intyg går ut 2021-03-03, då kan du från 4/3 2020 göra en rep.utbildning, och ditt intyg förlängs ändå från den 3/3 2021.

Enligt bestämmelserna måste förare ha giltigt ADR-intyg vid transport av: 

  • farligt gods som styckegods
  • explosiva ämnen och föremål i klass 1
  • radioaktiva ämnen i klass 7, farligt gods i fasta tankar, MEMU:s eller avmonterbara tankar med en volym över 1000 liter, eller i batterifordon med en total volym över 1000 liter
  • farligt gods i tankcontainrar, UN-tankar eller MEG-containrar med en individuell volym över 3000 liter

 

1.3 utbildning 
All personal som är delaktig i transport av farligt gods skall ha utbildning för de uppgifter som de utför - så kallad 1.3 utbildning

Utbildningskravet gäller till exempel personal som utfärdar transportdokument, förpackar farligt gods, lastar eller lossar farligt gods eller som har arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods på väg eller järnväg.

Genom utbildningen skall deltagarna få kännedom om de risker och faror som är förknippade med det farliga gods, som de hanterar och vilka regler som är tillämpliga.

 

ADR 1.3 - 2000 kr, moms tillkommer

ADR.rep (2 dagar) 3700 kr, moms tillkommer

ADR.rep TANK 2000 kr, moms tillkommer

ADR-grund (3 dagar) 4500 kr, moms tillkommer

Grund, -Klass1, -Stycke, -Klass 7 = 

Grund Tank (2 dagar) 3500 kr, moms tillkommer

Frukost, lunch och fika ingår

 

Betalning/avbokningssvillkor: Betalning ska ske innan påbörjad utbildning.

Vid avbokning 1 vecka (7dagar) före kursstart utgår 100% av kursavgiften.

Vid avbokning 2 veckor (14 dagar) före kursstart återbetalas 50% av kursavgiften.

Vid avbokning 2-3 veckor (> 21dagar) före kursstart återbetalas 25 % av kursavgiften.

Utb.Intyg erhålles efter slutförd betalning och efter genomförd och godkänd kurs.

 

För mer information eller anmälan kontakta
Maria Nordbergh
Tel: 0431-45 44 90 alt maila maskin@nordberghs.se

 

För mer information

Kontaktperson

  • Maria Nordbergh
  • 0431-45 45 00
  • maskin@nordberghs.se

Intresseanmälan