Nordberghs Fastigheter AB

Nordberghs Fastigheter AB äger och förvaltar ett 10-tal fastigheter för både privata och kommersiella syften. Vi har fastigheter för uthyrning i Hjärnarp, Ängelholm och runt om på Bjäre.

Även vårt fastighetsbolag leds av ett starkt miljöengagemang och därför är vår målsättning att långsiktigt driva dem med minsta möjlig miljöpåverkan. 

För mer information om våra fastigheter kristian@nordberghs.se eller Tommy Nordbergh på 0709-763333