Trafikskola

Utbildningen startar: 26 March 2018
Studieort: Hjärnarp

Det är rullande start på våra körkortsutbildningar, tag kontakt med oss för start eller information.

Personbil och lätt lastbil

Alla personer som kör på vägarna behöver vara säkerhetsmedvetna och trafikutbildade. Därför ställs det vissa krav på dig som vill ta körkort. Ska du köra personbil eller lätt lastbil behöver du ett B-körkort. Här kan du läsa mer om vad som krävs om du vill ta ett B-körkort och vad du behöver tänka på.

 

B-körkort

Vi är igång med B-utbildning, intensivt för den som behöver. Kanske bara en liten knuff för att komma vidare

Körkortsbehörigheten B ger rätt att köra personbilar och lätta lastbilar med en totalvikt på högst 3 500 kg.

Med vanlig B-behörighet får man koppla ett lätt släp. Släpet räknas som lätt om den sammanlagda totalvikten inte överstiger 3500 kg, alternativt att släpets totalvikt inte är mer än 750 kg.
Om släpet väger mer än 750 kg får inte bilens och släpets totalvikt överstiga 3500 kg.

B-paket 15:

Halka, teori och 15 tim körlektioner á 60 min - 14900 kr

Åldersgränsen för B är 18 år. 

Ring oss för att planera din utbildning.

Pris 690 kr/tim, inkl moms

Vi kommer till dig om du vill! 

B - utökad / B96

Körkortsbehörigheten utökad B är egentligen en variant av det vanliga B-körkortet. Samma förutsättningar gäller, med den skillnaden att du har rätt att dra en släpvagn som väger mer än 750 kg i totalvikt, förutsatt att bilens och släpvagnens sammanlagda totalvikt inte överstiger 4 250 kg.

Åldersgränsen för utökad B är 18 år.

Pris 890 kr/tim, inkl moms

BE

Körkortsbehörigheten BE ger rätt att köra personbilar eller lätta lastbilar med en totalvikt på högst 3 500 kg och en eller flera släpvagnar kopplat till sådan bil, förutsatt att släpvagnens eller släpvagnarnas sammanlagda totalvikt inte överstiger 3 500 kg. Till skillnad mot behörighet B eller utökad B är att BE-behörigheten inte har någon begränsning för bilens och släpvagnens sammanlagda totalvikter, som är högst 3 500 kg för B och högst 4 250 kg för utökad B.

Om du har behörighet BE är det ofta bilens tekniska begränsningar som avgör om det är tillåtet eller inte att köra. Bilens högsta tillåtna släpvagnsvikt anges på bilens registreringsbevis - släpvagnens och släpvagnslastens sammanlagda vikt får inte överskridas.

Åldersgränsen för BE är 18 år.  

Pris 890 kr/tim, inkl moms

Paket om 2,5 tim körtid och lån av ekipage vid uppkörning, 3400 kr, inkl moms.

 

C & CE - teori  26/3 kl 18:00-20:00

Körkortsbehörigheten C ger rätt att köra tunga lastbilar och personbilar med en totalvikt över 3 500 kg utan övre viktbegränsning.

Du får också dra en lätt släpvagn med totalvikt på högst 750 kg.

Åldersgränsen för C är 21 år (andra åldrar gäller om du utbildar dig för att utföra godstransporter med tung lastbil, se nedan.)

Pris 1350 kr/tim, inkl moms

CE - Tung lastbil med tungt släp

Körkortsbehörigheten CE ger rätt att köra lastbilar utan övre viktbegränsning. Du får också köra personbilar med en totalvikt över 3 500 kg utan övre viktbegränsning. Du får koppla till en eller flera släpvagnar utan övre viktbegränsning.

För att få ett CE-körkort finns det sex krav du behöver uppfylla:

  1. Du har svenskt körkort med C-behörighet.
  2. Du har körkortstillstånd.
  3. Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader.
  4. Du har fyllt 21 år (18 år vid yrkesförarutbildning i gymnasiekolan eller hos utbildare med tillstånd om du utbildar dig för att utföra godstransporter med tung lastbil).
  5. Du har gjort ett godkänt förarprov (kunskapsprov och körprov).
  6. Du har inget körkort som är utfärdat i någon annan stat inom EES-området. Ett sådant körkort går däremot att byta ut mot ett svenskt.

Pris 1450 kr/tim, inkl moms

 

Direkt till Transportstyrelsen

Kontaktperson

  • Maria Nordbergh
  • 0431-45 44 90
  • maria@nordberghs.se

Intresseanmälan