Motorsågskörkort AB

Omfattning: 3 dagar + 1/2 dag för uppkörning

Motorsågskörkort Nivå A B 

Datum för utbildning är enl följande.

3-4/3 + 1 dag  - utbildningsort Våxtorp

20-21/3 + 1 dag - utbildningsort Våxtorp

RÖJSÅG 2 dagar den 22-23/3, anmälan snarast

Motorsåg

Kanske du behöver körkort och har en bit skog?

Utbildningen ger dig de teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter som krävs för att kunna använda motorsåg på ett säkert sätt för nivå A och B. Tyngdpunkten ligger på de moment som bedöms vid uppkörning för motorsågskörkort nivå AB, såsom trädfällning, kvistning och kapning.

Utbildningen ger dig kunskaper för att klara ett säkert arbete med motorsåg vid skogsarbete såsom trädfällning, kvistning och kapning, samt kännedom om hur man hanterar fastfällda träd. Vi går igenom allmänna säkerhetsbestämmelser, hantering och skötsel av säkerhetsutrustning samt grundläggande arbetsteknik som minskar arbetsbelastningen.

 • Kontroll av skyddsutrustning
 • Säkerhetskontroll av motorsåg
 • Filning
 • Säker start av motorsåg
 • Siktröjning
 • Stamkvistning
 • Reträttväg
 • Säkra hörnet
 • Riktskär/fällskär
 • Kvistning/kapning

 

Som privatperson eller om du använder motorsåg i den egna verksamheten behöver du inte ha körkort eller kompetensbevis. OBS! Men om Du t.ex. hjälper en granne eller utför arbete åt någon annan så krävs alltid motorsågskörkort. 

 

För mer information eller anmälan kontakta


Maria Nordbergh
Tel: 0431-45 44 90 alt maila maria@nordberghs.se

 

Kontaktperson

 • Maria Nordbergh
 • 0431-45 44 90
 • maria@nordberghs.se

Intresseanmälan